SALARIO GARANTITO
leggi il testo
SALARIO GARANTITO
(G. Della Volpe - A. Tardio)

Scinn’ ambress’ mamma mia ce stà a manifestazione
o burdell’ a polizia o votta votta ò curdone
a fà o burdell’ mmiez’ à via é lott’ l’occupazione
te fai nà marenna e via l’università à riunione
se fa sera i manifest’ ò sicchìo à colla e vai a azzeccà
se fà mezzanott’ cull’amic’ vai a svarià
tuorn’ é quatt’ a’ matina e te vai a cuccà
tre, quatt’ore é suonn te vene a scetà mammà
ì me facc’ ò mazz’ tant’ tutt’i juorn’ a faticà

nù pensier’ n’ossessione ma coccos’ sadda fà
te dic’ basta basta basta nun poss’ cchiù stà
ncopp’ ò 740 ì mammà e papà
ricattat’ ossessionat’ mantenut’ parassit’
ma ’sta storia adda fernì vogl’ò salario garantit’

cù na scusa bona a vocia ross’ e doje promess’
gir’ e vot sott’en’copp’ mammà t’agg’fatt’ fess’
ma ò problema over’ stà rint’ a stà coscienza cà
tagg’fatt’ fess’ mà tu scinn’ e po’ vai a faticà
ò lavor’ salariat’ sotto ò padron’
à fatica umiliazion’ pé m’arregner’ ò panzon’
e me sent’ nà latrina comm’ cazz’ se po’ ffà
avessa fà ambress’ mavess’ laureà
ma l’università già è bella nun se po’ supportà

nù pensier’ n’ossessione ma coccos’ sadda fà
te dic’ basta basta basta nun poss’ cchiù stà
ncopp’ ò 740 ì mammà e papà
ricattat’ ossessionat’ mantenut’ parassit’
ma ’sta storia adda fernì vogl’ò salario garantit’

Nun me piace stà società me fà schif’ é faticà
no nun voglio faticà sul’ pe me fà sfruttà
e nun voglio sturià sulament’ pé sfunnà
me fà schif’ l’arriv sprezz’ ò rampantism’
song’ doje aspett’ te ric’ rò capitalism’
a me me piac’ é sturià pe capì é cose comm’ stann’
sent’ ò bisogn’é luttà contr’à stù stat’ che è tirann’
nun me ne passa po’ cazz’ si me laureo int’ a 10 ann’
ma mentre stong’ cà cantann’ e abballann’
a casa mia mammà pe mmé sta faticann’
nù pensier’ n’ossessione ma coccos’ sadda fà

nù pensier’ n’ossessione ma coccos’ sadda fà
te dic’ basta basta basta nun poss’ cchiù stà
ncopp’ ò 740 ì mammà e papà
ricattat’ ossessionat’ mantenut’ parassit’
ma ’sta storia adda fernì vogl’ò salario garantit’

rà giamaica rà giamaica macka B. ce l’ha già ritt’
pe tutt’ e’ mamm’ massimo rispett’
massimo rispetto pe chi te mantene
sopratutt’ si ò ffà pecché te vò bene
però massimo rispetto pur’ pe chi lotta
pe ’ chi all’arrivissi te ric’over’ se ne fott’
pé chi nun tene fretta sta tranquill’ e vò sturià
senza ì se ne fottere rà produttività
e allora mamma e figl’ e nà maniera anna campà
senza incomprensioni turciglium’ e mal’ ’e cap’
ò salario garantito e ò burdell’ è eliminat’
mammà po’ lassà ò lavor’ salariat’
può sturià cchiù tranquill’ e nun sì cchiù ricattat’
foss’ bell’ però ancora nun è stato realizzat’
pecché stù guern’ chin’ e mmerda e inchiavecat’
serv’ rò capital’ servo della nato
nun se ne passa po’ cazz’ rò proletariat’
e chi nun produce i chi è sfruttat’
e allora organizzammic’ e avviamm’ a lottà

nù pensier’ n’ossessione ma coccos’ sadda fà
te dic’ basta basta basta nun poss’ cchiù stà
ncopp’ ò 740 ì mammà e papà
ricattat’ ossessionat’ mantenut’ parassit’
ma ’sta storia adda fernì vogl’ò salario garantit’
RAFANIELLO/SALARIO GARANTITO RAFANIELLO/SALARIO GARANTITO
1992 | novenove
 
PROSSIMI
CONCERTI
CONTATTI